Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

sixandnine
10:25
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
sixandnine
10:09
0481 e769
sixandnine
10:08
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamajcia majcia
sixandnine
10:08
3981 48c5
Reposted fromlittlefool littlefool viamajcia majcia
sixandnine
10:00
3956 3dbf
Reposted fromlittlefool littlefool viabitemyneck bitemyneck
09:56
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viajethra jethra

July 09 2015

10:13
1619 346e 500
Reposted fromkulamin kulamin viaahdaf ahdaf
sixandnine
09:54
7935 2a4c
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury
09:51
1112 320e 500
Reposted fromgrandhighballer grandhighballer viainyou inyou
sixandnine
09:40
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viaune-raconteuse une-raconteuse
sixandnine
09:35

"[…] kocham Cię, jak jeszcze nigdy nikogo nie kochałem.

Wiesz co, kochany? […] Z czystej ciekawości pytam: ilu kobietom ty to już mówiłeś? Ile razy, skurwysynie jeden, powtarzałeś to swoje słynne: kocham cię nad życie?"

— — Jerzy Pilch
sixandnine
09:25
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci vianieuciekaj nieuciekaj
sixandnine
09:23
sixandnine
09:22
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viastrangespecters strangespecters

July 08 2015

sixandnine
09:47
sixandnine
09:12
9204 0811
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury vialovesweets lovesweets
sixandnine
08:40
8855 d2d2
sixandnine
08:35
6939 ac08 500
Reposted fromrisky risky vialittlefool littlefool

July 07 2015

sixandnine
17:04
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viastaystrongangie staystrongangie

July 06 2015

sixandnine
09:23
Tak często myśle co u Ciebie... Kiedyś przyjaciele, a dzisiaj?
— ...
Reposted fromlike-you like-you vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl